Agenda

 

Szczegółowa agenda wydarzenia będzie opublikowana i rozesłana przed konferencją, która odbędzie się 02 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na ul. Legnickiej 65.

Teraz przedstawiamy ramowy plan konferencji:

Miejsce konferencji: Wrocław, ul. Legnicka 65

02 czerwca 2017, piątek

9.00 – otwarcie rejestracji na konferencje

9.30 – Powitanie uczestników, wykład inauguracyjny

10.00 – I Panel prezentacji: Badania naukowe dotyczące  ekologii i innowacji

10.45 – Przerwa na nawiązywania kontaktów przy kawie i ciastku (czas na networking)

11.00 – II Panel prezentacji: Technologie i rozwiązania eco-innowacyjne

(prezentacja przedsiębiorców, success story, inspiracje)

12.00 – Wręczenie nagród dla przedsiębiorców i instytucji

12.30 – Obiad i możliwość nawiązywania kontaktów (czas na networking)

13.20 – dyskusja przy posterach

14.00 – III panel prezentacji: Innowacyjne badania, prace badawczo-rozwojowe

15.20 – Dyskusja  moderowana: EKO-INNOWACJA

We wprowadzeniu do dyskusji przedstawione będą motywacje i źródła finansowania badań i wdrożeń ekoinnowacyjnych rozwiązań. Następnie będzie prowadzona dyskusja nad takimi tematami jak:

 • Jak pobudzać ekokreatywność naukowców?
 • Jak znajdować wspólne tematy nauki i biznesu leżące w obszarze ekoinnowcji?
 • Czy rewolucja przemysłowa 4.0 ma coś wspólnego z ekoinnowacją?

(Do dyskusji zaproszeni są przedstawiciele nauki, organizacji NGO, oraz przedsiębiorstw)

16.00 – Oficjalne zakończenie konferencji, przyznanie nagród za najlepsze prezentacje.

Nagrody, regulamin

 

W celu promowania działań proinnowacyjnych i proekologicznych oraz współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, komitet organizacyjny konferencji postanowił utworzyć następujące kategorie nagród:

 • Nagroda za ekoinnowacyjne badania – dla naukowców prezentujących na konferencji wyniki swoich prac badawczych.
 • Nagroda za ekoinnowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie – dla firm, które opracowały lub, wdrożyły lub stosują nowoczesne rozwiązania zwiększające ochronę środowiska.
 • Nagroda za ekoinnowacyjny produkt – dla firmy, które opracowały lub sprzedają produkty wpływające pozytywnie na środowisko.
 • Nagroda za proekoinnowacyjne  działania – dla instytucji  lub firm za podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie innowacji, ekologii.

 1. Nagroda spełnia funkcję opiniotwórczą. Pozytywna ocena Zespołu Ekspertów ma na celu pomóc producentom lub wyłącznym dystrybutorom produktów, instytucjom lub naukowcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w potwierdzeniu, że ich działania mają charakter proekologiczny i proinnowacyjny.
 2. Laureaci będą mogli umieszczać informację o wyróżnieniu bez ograniczeń pól eksploatacji.
 3. O przyznaniu Nagrody decydują wyłącznie głosy ekspertów. Nagroda jest przyznawana tylko w przypadku zdecydowanej większością głosów ekspertów (minimum 2/3).
 4. Zespół Ekspertów będzie rozpatrywał jako kandydatów do Nagrody tylko zgłoszenia dobrowolne.
 5. Wszyscy uczestnicy Zespołu Ekspertów oraz Organizator zobowiązują się do zachowania w największej tajemnicy procesu oceniania.
 6. Zespół Ekspertów nie udziela nikomu informacji o powodach negatywnej oceny.
 7. Publikacja i prezentacja listy nagrodzonych preparatów będzie prowadzona systematycznie na łamach strony http://ecoinnovationsummit.eu oraz innych stron.
 8. Procedura zgłaszania i wyłaniania nagrodzonych :
  • w przypadku Nagrody pierwszej: Nagroda za ekoinnowacyjne badania jest przyznawana naukowcowi lub grupie naukowców, którzy zaprezentują wyniki swoich badań  na organizowanej konferencji naukowej. Decyzja o przyznawaniu jest podejmowana na podstawie przesłanego zgłoszenia oraz prezentacji referatu lub posteru. Na zakończenie konferencji jest wręczana nagroda.
  • w przypadku trzech pozostałych kategorii zgłoszenia są przyjmowane mailowo. Wypełniony formularz należy przesłać na adres konferencja@ecoinnovationsummit.eu do dnia 29 maja 2017.  Zgłoszenia mogą być samodzielne lub przez organizatorów. W przypadku samodzielnego zgłoszenia opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 498,00 złotych. W ramach opłaty wliczone jest: udział przedstawiciela firmy w konferencji, umieszczenie informacji w książce abstraktów, możliwość postawienia roll up, wystawiane materiałów informacyjnych oraz informacje uzasadniające decyzje.  W przypadku pozytywnej decyzji nagrodzony otrzymuje: statuetkę, dyplom w języku polskim i angielskim, uzasadnienie przyznania wyróżnienia oraz prawo do umieszczania oznaczenia graficznego na swojej stronie dotyczącego otrzymanej nagrody. Nagrody będą wręczane na konferencji.
 9. Nagrody są powiązane z konferencją ECO-INNOVATION-SUMMIT.EU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

formularz zgłoszeniowy do nagrody