Terminy, opłaty

 

Formę udziału podzieliliśmy na dwie kategorie:

 – słuchacz, uczestnikowi zapewniamy:

 • uczestnictwo w konferencji i dyskusjach,
 • materiały konferencyjne (książka abstraktów z numerem ISBN),
 • zestaw gadżetów,
 • przerwy kawowe,
 • obiad – spotkanie integracyjne,
 • certyfikat uczestnictwa.

– prezentujący, uczestnikowi zapewniamy:

 • prezentacja posteru lub wystąpienia,
 • uczestnictwo w konferencji,
 • materiały konferencyjne (książka abstraktów z numerem ISBN),
 • zestaw gadżetów,
 • przerwy kawowe,
 • obiad – spotkanie integracyjne,
 • certyfikat uczestnictwa i dyplom wystąpienia,
 • udział w konkursie,
 • przesłanie w formie elektronicznej monografii pokonferencyjnej.

Opłaty

Rejestracja do 29 maja 2017:

 • uczestnictwo jako słuchacz – 139,00
 • uczestnictwo jako prezentujący – 189,00

Opłata dodatkowa za publikacje w recenzowanej monografii naukowej wydanej po konferencji – 150,00 zł


Terminy

Harmonogram:

29 maja 2017 – ostateczny termin nadsyłania abstraktów i wnoszenia opłat

02 czerwca 2017 – konferencja,  Wrocław, ul. Legnicka 65

26 czerwca 2017 – ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii

Planowany termin wydania monografii – lipiec-sierpień 2017

 


Jak się zapisać?

Menu boczne

Organizatorzy:

Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych
Stowarzyszenie Eko-Biegły

Patroni merytoryczni i medialni, sponsorzy

 

 

O konferencji

Eco Innovation Summit – Innowacje dla ekologii


Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2017, we Wrocławiu na ul. Legnickiej 65

Rozwój przemysłu a także niewystarczające mechanizmy kontroli źródeł niskiej emisji przyczyniają się do coraz większych problemów ze smogiem w miastach, jak również odpadami, odorami, hałasem czy też czynnikami stresogennymi, oddziałują w negatywny sposób na poziom jakości życia i zachorowalności wśród społeczeństwa.

Stąd duży nacisk instytucji rządowych, samorządowych i organizacji NGO na wprowadzanie ekoinnowacji na różnych płaszczyznach, rozpoczynając od budowania:

 • społeczności ekologicznej – segregującej śmieci, racjonalnie używającej zasobów (np. wody), wybierającej i promującej ekologiczne rozwiązania (np. opakowania, oświetlenie, samochody hybrydowe, rozwiązania budowlane),
 • gospodarki – preferowanie wdrożeń zielonych technologii, polityka opłat środowiskowych, zamówienia publiczne,
 • poprzez świat nauki – promowanie i opracowywanie zielonych technologii, programy kształcenia,
 • skończywszy na programach środowiskowych, rewitalizacji obszarów skażonych, ochronie dóbr naturalnych itp.

W każdym z tych obszarów działalności człowieka  można wymieniać wiele już wdrożonych przykładów. My jednak chcemy iść dalej i skupić się na procesie kreowania i wprowadzania innowacji, przede wszystkim na definiowaniu problemów, a także znajdowaniu rozwiązań i sposobów ich realizacji, tak aby stanowiły wymierne korzyści dla człowieka i społeczeństwa.

Głównym celem konferencji jest pobudzenie kreatywności w obszarze ekoinnowacji. Celami cząstkowymi są promocja postaw proekologicznych i proinnowacyjnych społeczeństwa, pokazanie innowacyjnych proekologicznych technologii, nagrodzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska. Dodatkowo wydarzenia zostały zaplanowane tak, aby nastąpiła wspólna integracja środowiska naukowego i przedsiębiorców, której efektem byłoby przygotowanie materiałów edukacyjno-promocyjnych z obszaru ekoinnowacji.

Chcemy również, aby konferencja miała charakter ekologiczny. Dlatego planujemy wprowadzenie proinnowacyjnych rozwiązań, takich jak:

 • treści, agenda, materiały konferencyjne dostępne na internecie i na urządzeniach mobilnych (w miejscu konferencji gwarantujemy Wi-Fi),
 • gadżety proekologiczne,
 • minimalizacja kampanii reklamowej w formie papierowej na rzecz mediów społecznościowych i internetowych.

Serdecznie zapraszamy naukowców, przedsiębiorców, organizacje proekologiczne do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

Razem dla ekoinnowacji

Organizatorzy konferencji