Energia i my

Wspiera nas portal Energia i my,

Portal internetowy Energia i My jest skierowany przede wszystkim do studentów i absolwentów kierunków energetycznych. Można w nim przeczytać artykuły z energią o energii, a także opublikować swoje własne, znajdują się tu również informacje o bieżących wydarzeniach branżowych i relacje z nich, oferty pracy, opisy projektów Kół Naukowych, oraz zrealizowanych wspólnie.

 

 • Chcemy popularyzować wiedzę o energii, obalać stereotypy oraz przybliżać nie związanym z energetyką osobom zagadnienia przydatne w ich codziennym życiu.
 • Pragniemy przyciągać ludzi interesujących się tematyką energii, aby zapoczątkować wiele konstruktywnych dyskusji. Chcemy dzielić się wiedzą i ją poszerzać, a także wymieniać z Wami poglądy.
 • Chcemy nauczyć się jak pisać artykuły, a także jak budować organizację i w niej egzystować.
 • Przede wszystkim zaś chcemy zebrać w jednym miejscu wszystkich zainteresowanych tematyką naszej strony.

 

Wiążesz swoją przyszłość z szeroko rozumianą energią i energetyką? Chcesz poznać ludzi z całej Polski, którzy podzielają Twoją pasję? Zapraszamy do śledzenia fanpage’a: https://www.facebook.com/energiaimy/oraz strony internetowej: http://energiaimy.pl/.

Terminy, opłaty

 

Formę udziału podzieliliśmy na dwie kategorie:

 – słuchacz, uczestnikowi zapewniamy:

 • uczestnictwo w konferencji i dyskusjach,
 • materiały konferencyjne (książka abstraktów z numerem ISBN),
 • zestaw gadżetów,
 • przerwy kawowe,
 • obiad – spotkanie integracyjne,
 • certyfikat uczestnictwa.

– prezentujący, uczestnikowi zapewniamy:

 • prezentacja posteru lub wystąpienia,
 • uczestnictwo w konferencji,
 • materiały konferencyjne (książka abstraktów z numerem ISBN),
 • zestaw gadżetów,
 • przerwy kawowe,
 • obiad – spotkanie integracyjne,
 • certyfikat uczestnictwa i dyplom wystąpienia,
 • udział w konkursie,
 • przesłanie w formie elektronicznej monografii pokonferencyjnej.

Opłaty

Rejestracja do 29 maja 2017:

 • uczestnictwo jako słuchacz – 139,00
 • uczestnictwo jako prezentujący – 189,00

Opłata dodatkowa za publikacje w recenzowanej monografii naukowej wydanej po konferencji – 150,00 zł


Terminy

Harmonogram:

29 maja 2017 – ostateczny termin nadsyłania abstraktów i wnoszenia opłat

02 czerwca 2017 – konferencja,  Wrocław, ul. Legnicka 65

26 czerwca 2017 – ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii

Planowany termin wydania monografii – lipiec-sierpień 2017

 


Jak się zapisać?

Menu boczne

Organizatorzy:

Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych
Stowarzyszenie Eko-Biegły

Patroni merytoryczni i medialni, sponsorzy

 

 

O konferencji

Eco Innovation Summit – Innowacje dla ekologii


Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2017, we Wrocławiu na ul. Legnickiej 65

Rozwój przemysłu a także niewystarczające mechanizmy kontroli źródeł niskiej emisji przyczyniają się do coraz większych problemów ze smogiem w miastach, jak również odpadami, odorami, hałasem czy też czynnikami stresogennymi, oddziałują w negatywny sposób na poziom jakości życia i zachorowalności wśród społeczeństwa.

Stąd duży nacisk instytucji rządowych, samorządowych i organizacji NGO na wprowadzanie ekoinnowacji na różnych płaszczyznach, rozpoczynając od budowania:

 • społeczności ekologicznej – segregującej śmieci, racjonalnie używającej zasobów (np. wody), wybierającej i promującej ekologiczne rozwiązania (np. opakowania, oświetlenie, samochody hybrydowe, rozwiązania budowlane),
 • gospodarki – preferowanie wdrożeń zielonych technologii, polityka opłat środowiskowych, zamówienia publiczne,
 • poprzez świat nauki – promowanie i opracowywanie zielonych technologii, programy kształcenia,
 • skończywszy na programach środowiskowych, rewitalizacji obszarów skażonych, ochronie dóbr naturalnych itp.

W każdym z tych obszarów działalności człowieka  można wymieniać wiele już wdrożonych przykładów. My jednak chcemy iść dalej i skupić się na procesie kreowania i wprowadzania innowacji, przede wszystkim na definiowaniu problemów, a także znajdowaniu rozwiązań i sposobów ich realizacji, tak aby stanowiły wymierne korzyści dla człowieka i społeczeństwa.

Głównym celem konferencji jest pobudzenie kreatywności w obszarze ekoinnowacji. Celami cząstkowymi są promocja postaw proekologicznych i proinnowacyjnych społeczeństwa, pokazanie innowacyjnych proekologicznych technologii, nagrodzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska. Dodatkowo wydarzenia zostały zaplanowane tak, aby nastąpiła wspólna integracja środowiska naukowego i przedsiębiorców, której efektem byłoby przygotowanie materiałów edukacyjno-promocyjnych z obszaru ekoinnowacji.

Chcemy również, aby konferencja miała charakter ekologiczny. Dlatego planujemy wprowadzenie proinnowacyjnych rozwiązań, takich jak:

 • treści, agenda, materiały konferencyjne dostępne na internecie i na urządzeniach mobilnych (w miejscu konferencji gwarantujemy Wi-Fi),
 • gadżety proekologiczne,
 • minimalizacja kampanii reklamowej w formie papierowej na rzecz mediów społecznościowych i internetowych.

Serdecznie zapraszamy naukowców, przedsiębiorców, organizacje proekologiczne do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

Razem dla ekoinnowacji

Organizatorzy konferencji

Agenda

 

Szczegółowa agenda wydarzenia będzie opublikowana i rozesłana przed konferencją, która odbędzie się 02 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na ul. Legnickiej 65.

Teraz przedstawiamy ramowy plan konferencji:

Miejsce konferencji: Wrocław, ul. Legnicka 65

02 czerwca 2017, piątek

9.00 – otwarcie rejestracji na konferencje

9.30 – Powitanie uczestników, wykład inauguracyjny

10.00 – I Panel prezentacji: Badania naukowe dotyczące  ekologii i innowacji

10.45 – Przerwa na nawiązywania kontaktów przy kawie i ciastku (czas na networking)

11.00 – II Panel prezentacji: Technologie i rozwiązania eco-innowacyjne

(prezentacja przedsiębiorców, success story, inspiracje)

12.00 – Wręczenie nagród dla przedsiębiorców i instytucji

12.30 – Obiad i możliwość nawiązywania kontaktów (czas na networking)

13.20 – dyskusja przy posterach

14.00 – III panel prezentacji: Innowacyjne badania, prace badawczo-rozwojowe

15.20 – Dyskusja  moderowana: EKO-INNOWACJA

We wprowadzeniu do dyskusji przedstawione będą motywacje i źródła finansowania badań i wdrożeń ekoinnowacyjnych rozwiązań. Następnie będzie prowadzona dyskusja nad takimi tematami jak:

 • Jak pobudzać ekokreatywność naukowców?
 • Jak znajdować wspólne tematy nauki i biznesu leżące w obszarze ekoinnowcji?
 • Czy rewolucja przemysłowa 4.0 ma coś wspólnego z ekoinnowacją?

(Do dyskusji zaproszeni są przedstawiciele nauki, organizacji NGO, oraz przedsiębiorstw)

16.00 – Oficjalne zakończenie konferencji, przyznanie nagród za najlepsze prezentacje.

Nagrody, regulamin

 

W celu promowania działań proinnowacyjnych i proekologicznych oraz współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, komitet organizacyjny konferencji postanowił utworzyć następujące kategorie nagród:

 • Nagroda za ekoinnowacyjne badania – dla naukowców prezentujących na konferencji wyniki swoich prac badawczych.
 • Nagroda za ekoinnowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie – dla firm, które opracowały lub, wdrożyły lub stosują nowoczesne rozwiązania zwiększające ochronę środowiska.
 • Nagroda za ekoinnowacyjny produkt – dla firmy, które opracowały lub sprzedają produkty wpływające pozytywnie na środowisko.
 • Nagroda za proekoinnowacyjne  działania – dla instytucji  lub firm za podnoszenie świadomości i wiedzy w zakresie innowacji, ekologii.

 1. Nagroda spełnia funkcję opiniotwórczą. Pozytywna ocena Zespołu Ekspertów ma na celu pomóc producentom lub wyłącznym dystrybutorom produktów, instytucjom lub naukowcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w potwierdzeniu, że ich działania mają charakter proekologiczny i proinnowacyjny.
 2. Laureaci będą mogli umieszczać informację o wyróżnieniu bez ograniczeń pól eksploatacji.
 3. O przyznaniu Nagrody decydują wyłącznie głosy ekspertów. Nagroda jest przyznawana tylko w przypadku zdecydowanej większością głosów ekspertów (minimum 2/3).
 4. Zespół Ekspertów będzie rozpatrywał jako kandydatów do Nagrody tylko zgłoszenia dobrowolne.
 5. Wszyscy uczestnicy Zespołu Ekspertów oraz Organizator zobowiązują się do zachowania w największej tajemnicy procesu oceniania.
 6. Zespół Ekspertów nie udziela nikomu informacji o powodach negatywnej oceny.
 7. Publikacja i prezentacja listy nagrodzonych preparatów będzie prowadzona systematycznie na łamach strony http://ecoinnovationsummit.eu oraz innych stron.
 8. Procedura zgłaszania i wyłaniania nagrodzonych :
  • w przypadku Nagrody pierwszej: Nagroda za ekoinnowacyjne badania jest przyznawana naukowcowi lub grupie naukowców, którzy zaprezentują wyniki swoich badań  na organizowanej konferencji naukowej. Decyzja o przyznawaniu jest podejmowana na podstawie przesłanego zgłoszenia oraz prezentacji referatu lub posteru. Na zakończenie konferencji jest wręczana nagroda.
  • w przypadku trzech pozostałych kategorii zgłoszenia są przyjmowane mailowo. Wypełniony formularz należy przesłać na adres konferencja@ecoinnovationsummit.eu do dnia 29 maja 2017.  Zgłoszenia mogą być samodzielne lub przez organizatorów. W przypadku samodzielnego zgłoszenia opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 498,00 złotych. W ramach opłaty wliczone jest: udział przedstawiciela firmy w konferencji, umieszczenie informacji w książce abstraktów, możliwość postawienia roll up, wystawiane materiałów informacyjnych oraz informacje uzasadniające decyzje.  W przypadku pozytywnej decyzji nagrodzony otrzymuje: statuetkę, dyplom w języku polskim i angielskim, uzasadnienie przyznania wyróżnienia oraz prawo do umieszczania oznaczenia graficznego na swojej stronie dotyczącego otrzymanej nagrody. Nagrody będą wręczane na konferencji.
 9. Nagrody są powiązane z konferencją ECO-INNOVATION-SUMMIT.EU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

formularz zgłoszeniowy do nagrody

Dla sponsorów

Szanowni Państwo,

Wsparcie konferencji to nie tylko aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility), ale przede wszystkim akt określenia się wobec naszego środowiska, jak również rozwouj gospodarczego.

Co zyskują firmy?

Podziękowania w eleganckiej formie, wystawione i podpisane przez organizatorów
Możliwość spotkania z naukowcami, szczególnie kiedy firma potrzebuje wsparcia rozwoju w określonym kierunku.
Umieszczenie informacji na materiałach konferencyjnych (np. strona www, komunikaty, ulotki …).
Możliwość prezentacji w postaci wystąpienia, stoiska, roll-upu itp.

Zakładamy dotarcie z informacją do ponad 20 tysięcy osób.

Na co przeznaczone będzie wpłata?

Instytucje organizujące konferencje realizują misje społeczne, a ewentualny zysk zawsze przeznaczają na działalność statutową. Przeznaczone środki zwiększą jakość i dostępność realizowanej konferencji. Dzięki temu w szerszy sposób jesteśmy w stanie dotrzeć z informacją oraz przyczynić się do zmiany postawy na bardziej pro-eko-innowacyjną.

Jak można wesprzeć?

Wszelkie w płaty przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe!

Poprzez wykonanie darowizny na organizację, fundację, stowarzyszenie z dopiskiem EcoInnovationSummit
Ufundowanie jednego z elementów organizacji konferencji np. cateringu.
Umowa sponsorska, w której organizator wykona usługę promocyjną na konferencji (wystawiamy fakturę).
Ufundowanie nagród na konferencji czy stypendium uczestnictwa.

Jeśli, na któreś z pytań odpowiesz TAK, to proszę o kontakt.
– Czy szukasz pracowników kompetentnych w nowych ekologicznych technologiach, rozwiązaniach?
– Czy szukasz kontaktów ze światem nauki w celu pozyskiwania finansowania na realizacje projektów badawczo-rozwojowych?
– Czy budujesz wizerunek swojej firmy jako proekologicznej i proinnowacyjnej?
– Czy chcesz, aby nasze środowisko naturalne było zachowane i pielęgnowane ?
– Czy szukasz pomysłów do inwestowania?

Szybki kontakt jest wskazany,
ponieważ już rozpoczęliśmy komunikowanie światu o tym wydarzeniu.

Jesteśmy dla Państwa do dyspozycji.

konferencja@ecoinnovationsummit.eu

.

.

.

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorzy:

Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych
Stowarzyszenie Eko-Biegły

Patroni merytoryczni i medialni, sponsorzy

 

 

O konferencji – Słowo wstępu

Rozwój przemysłu a także niewystarczające mechanizmy kontroli źródeł niskiej emisji przyczyniają się do coraz większych problemów ze smogiem w miastach, jak również odpadami, odorami, hałasem czy też czynnikami stresogennymi, oddziałują w negatywny sposób na poziom jakości życia i zachorowalności wśród społeczeństwa.

Stąd duży nacisk instytucji rządowych, samorządowych i organizacji NGO na wprowadzanie ekoinnowacji na różnych płaszczyznach, rozpoczynając od budowania:

 • społeczności ekologicznej – segregującej śmieci, racjonalnie używającej zasobów (np. wody), wybierającej i promującej ekologiczne rozwiązania (np. opakowania, oświetlenie, samochody hybrydowe, rozwiązania budowlane),
 • gospodarki – preferowanie wdrożeń zielonych technologii, polityka opłat środowiskowych, zamówienia publiczne,
 •  oraz poprzez świat nauki – promowanie i opracowywanie zielonych technologii, programy kształcenia,
 • a skończywszy na programach środowiskowych, rewitalizacji obszarów skażonych, ochronie dóbr naturalnych itp.

W każdym z tych obszarów działalności człowieka  można wymieniać wiele już wdrożonych przykładów. My jednak chcemy iść dalej i skupić się na procesie kreowania i wprowadzania innowacji, przede wszystkim na definiowaniu problemów, a także znajdowaniu rozwiązań i sposobów ich realizacji, tak aby stanowiły wymierne korzyści dla człowieka i społeczeństwa.

Głównym celem konferencji jest pobudzenie kreatywności w obszarze ekoinnowacji. Celami cząstkowymi są promocja postaw proekologicznych i proinnowacyjnych społeczeństwa, pokazanie innowacyjnych proekologicznych technologii, nagrodzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska. Dodatkowo wydarzenia zostały zaplanowane tak, aby nastąpiła wspólna integracja środowiska naukowego i przedsiębiorców, której efektem byłoby przygotowanie materiałów edukacyjno-promocyjnych z obszaru ekoinnowacji.

Chcemy również, aby konferencja miała charakter ekologiczny. Dlatego planujemy wprowadzenie proinnowacyjnych rozwiązań, takich jak:

 • treści, agenda, materiały konferencyjne dostępne na internecie i na urządzeniach mobilnych (w miejscu konferencji gwarantujemy Wi-Fi),
 • gadżety proekologiczne,
 • minimalizacja kampanii reklamowej w formie papierowej na rzecz mediów społecznościowych i internetowych.

Serdecznie zapraszamy naukowców, przedsiębiorców, organizacje proekologiczne do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

Razem dla ekoinnowacji

Organizatorzy konferencji

.

.

Tematyka konferencji

 

Albert Einstein powiedział „Niedorzecznością jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Stąd ludzie wykształceni o szerszym spojrzeniu poszukują nowych rozwiązań lub udoskonalają obecne. Takie działania możemy nazwać innowacją. Obecnie społeczeństwo ma problem z zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego korzystania z zasobów naturalnych. Stanowi to przyczynę pojawienia się problemów, takich jak:

 • smog i zanieczyszczenie powietrza w miastach,
 • obniżenie jakości życia ludzi (zdrowie, stres),
 • potrzeby energii cieplnej i elektrycznej,
 • emisja gazów (odorów) i odpadów przez przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • problemy z żywnością,
 • i inne.

Odpowiedzią na powyższe problemy są różnego rodzaju badania oraz opracowania nowych materiałów, urządzeń, technologii i technik sposobu zarządzania surowcami, optymalizacja produkcji, nowe produkty i nowe rynki.

Większość tych rzeczy powstaje przy interdyscyplinarnej współpracy naukowców. Stąd zapraszamy serdecznie naukowców z takich obszarów nauki jak:

 • ochrona środowiska,
 • biotechnologia i rolnictwo,
 • chemia, inżynieria i technologia,
 • projektowanie,
 • maszynoznawstwo,
 • budownictwo,
 • energetyka w tym energia odnawialnej,
 • ekonomia i pokrewne.

Z doświadczenia wiemy, że interdyscyplinarność kontaktów i współpracy wpływa
na podejmowanie inicjatyw ekoinnowacyjnych oraz przekłada się na sukces naukowy
i biznesowy.

 

.

.

.

.