Komitet naukowy i organizacyjny, zaproszeni goście

Komitet naukowy, zaproszeni goście:

prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

prof. dr hab. Anna Karczewska

prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

prof. dr hab. Leszek Kuchar

dr hab. inż Janusz Janiczek

dr inż. Monika Michalska

dr inż. Anna Stanclik (Kozik)

dr Kornelia Kwiecińska

dr inż. Jacek Doskocz

dr inż. Łukasz Szałata

dr inż. Piotr Psuja

dr inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska

mgr inż. Agata Piechocka

mgr inż. Mateusz Cuske

mgr inż. Magdalena Bartosik

***

Komitet organizacyjny:

inż. Justyna Klekot

inż. Wojciech Nowacki