Tematyka konferencji

 

Albert Einstein powiedział „Niedorzecznością jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Stąd ludzie wykształceni o szerszym spojrzeniu poszukują nowych rozwiązań lub udoskonalają obecne. Takie działania możemy nazwać innowacją. Obecnie społeczeństwo ma problem z zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego korzystania z zasobów naturalnych. Stanowi to przyczynę pojawienia się problemów, takich jak:

 • smog i zanieczyszczenie powietrza w miastach,
 • obniżenie jakości życia ludzi (zdrowie, stres),
 • potrzeby energii cieplnej i elektrycznej,
 • emisja gazów (odorów) i odpadów przez przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • problemy z żywnością,
 • i inne.

Odpowiedzią na powyższe problemy są różnego rodzaju badania oraz opracowania nowych materiałów, urządzeń, technologii i technik sposobu zarządzania surowcami, optymalizacja produkcji, nowe produkty i nowe rynki.

Większość tych rzeczy powstaje przy interdyscyplinarnej współpracy naukowców. Stąd zapraszamy serdecznie naukowców z takich obszarów nauki jak:

 • ochrona środowiska,
 • biotechnologia i rolnictwo,
 • chemia, inżynieria i technologia,
 • projektowanie,
 • maszynoznawstwo,
 • budownictwo,
 • energetyka w tym energia odnawialnej,
 • ekonomia i pokrewne.

Z doświadczenia wiemy, że interdyscyplinarność kontaktów i współpracy wpływa
na podejmowanie inicjatyw ekoinnowacyjnych oraz przekłada się na sukces naukowy
i biznesowy.

 

.

.

.

.