Terminy, opłaty

 

Formę udziału podzieliliśmy na dwie kategorie:

 – słuchacz, uczestnikowi zapewniamy:

 • uczestnictwo w konferencji i dyskusjach,
 • materiały konferencyjne (książka abstraktów z numerem ISBN),
 • zestaw gadżetów,
 • przerwy kawowe,
 • obiad – spotkanie integracyjne,
 • certyfikat uczestnictwa.

– prezentujący, uczestnikowi zapewniamy:

 • prezentacja posteru lub wystąpienia,
 • uczestnictwo w konferencji,
 • materiały konferencyjne (książka abstraktów z numerem ISBN),
 • zestaw gadżetów,
 • przerwy kawowe,
 • obiad – spotkanie integracyjne,
 • certyfikat uczestnictwa i dyplom wystąpienia,
 • udział w konkursie,
 • przesłanie w formie elektronicznej monografii pokonferencyjnej.

Opłaty

Rejestracja do 29 maja 2017:

 • uczestnictwo jako słuchacz – 139,00
 • uczestnictwo jako prezentujący – 189,00

Opłata dodatkowa za publikacje w recenzowanej monografii naukowej wydanej po konferencji – 150,00 zł


Terminy

Harmonogram:

29 maja 2017 – ostateczny termin nadsyłania abstraktów i wnoszenia opłat

02 czerwca 2017 – konferencja,  Wrocław, ul. Legnicka 65

26 czerwca 2017 – ostateczny termin nadsyłania artykułów do monografii

Planowany termin wydania monografii – lipiec-sierpień 2017

 


Jak się zapisać?